آیین نامه ها و بخش نامه ها

استانداردهای بازتوانی قلبی و عروقی * جدید*

ابلاغیه بخش بازتوانی قلبی و عروقی * جدید *

آیین نامه نحوه فعالیت فعالان حوزه طب سنتی و فروش گیاهان دارویی * جدید *

ضوابط انجام سونوگرافی توسط متخصصین رادیولوژی * جدید *

مجوزهای تاسیس و بهره برداری موسسات پزشکی وابسته به دستگاه های عمومی غیردولتی و موسسات دولتی وابسته به ارگانهای نظامی

عدم استفاده از عبارت " معاینه" در تابلو دفاترکار

اعلام ضوابط ساختمانی مراکز سرپایی شیمی درمانی * جدید*

هشدار در خصوص محصول سوماتروپین تقلبی * جدید *

بخشنامه ضوابط کلی صدور مجوزهای تبلیغات امور پزشکی

بخشنامه محل و محدوده جغرافیایی آگهی ها

بخشنامه ضوابط تبلیغاتی محیطی

آیین نامه تاسیس مراکز جامع توانبخشی پزشکی 

سطح بندی تجویز سرپایی آنتی بیوتیک ها توسط پزشکان عمومی

ممنوعیت واگذاری موافقت اصولی های صادره 

آیین نامه تاسیس و بهره برداری مرکز سرپایی شیمی درمانی

بخشنامه نظارت بر انجام سونوگرافی توسط متخصصین زنان و زایمان در چارچوب ضوابط اعلامی

ضوابط انجام سونوگرافی سطح یک توسط متخصصین زنان و زایمان در نواحی کم برخوردار

بخشنامه نظارت جدی بر تبلیغات امور پزشکی با محوریت فضای مجازی

بخشنامه عدم بکارگیری دستیاران دوره های تکمیلی در مطب ها و موسسات پزشکی

آیین نامه تاسیس کلینیک ویژه مستقل دانشگاه

آیین نامه تاسیس و بهره برداری مرکز تحت حاد توانبخشی

آیین نامه تاسیس و اداره مراکز خیریه حوزه سلامت

آیین نامه ضوابط مسئول فنی بیمارستان ، مرکز جراحی محدود و سرپایی ، درمانگاه شبانه روزی عمومی و دندانپزشکی / دانلود

 شیوه نامه اجرایی ضوابط مسئول فنی بیمارستان ، مرکز جراحی محدود و سرپایی ، درمانگاه شبانه روزی عمومی و درمانگاه دندانپزشکی *جدید * / دانلود

آیین نامه تاسیس درمانگاه

آیین نامه تاسیس درمانگاه تخصصی بیماری های پوست و مو

آیین نامه تاسیس درمانگاه تخصصی داخلی

آیین نامه تاسیس درمانگاه تخصصی دیابت

آیین نامه تاسیس درمانگاه تخصصی غیرتهاجمی قلب و عروق

آیین نامه تاسیس درمانگاه تخصصی مغز و اعصاب و روان

آیین نامه تاسیس درمانگاه تخصصی ژنتیک

آیین نامه تاسیس درمانگاه چند تخصصی درد

آیین نامه تاسیس درمانگاه تخصصی چشم پزشکی

آیین نامه تاسیس درمانگاه دندانپزشکی

آیین نامه تاسیس مراکز ارتوپد فنی

آیین نامه تاسیس مراکز فیزیوتراپی

آیین نامه تاسیس مراکز شنوایی شناسی

آیین نامه تاسیس مراکز گفتاردرمانی

آیین نامه تاسیس مراکز بینایی سنجی

آیین نامه تاسیس موسسه ساخت و فروش عینک طبی

آیین نامه تاسیس موسسه رادیولوژی و مرکز تصویربرداری

آیین نامه تاسیس مرکز مشاوره و ارائه خدمات مامائی

آیین نامه تاسیس مراکز ارائه خدمات و مراقبتهای بالینی در منزل

آیین نامه تاسیس واحد تزریقات و پانسمان در مطب

آیین نامه تاسیس مرکز جراحی محدود

آیین نامه تاسیس مرکز تخصصی طب کار

آیین نامه تاسیس مرکز درمان و سوء مصرف مواد

آیین نامه تاسیس واحد تزریقات و پانسمان در مطب

آیین نامه تاسیس مرکز مشاوره و ارائه خدمات پرستاری

آیین نامه نحوه تاسیس و بهره برداری بیمارستان ها

آیین نامه تاسیس مراکز خدمات آمبولانس خصوصی

آیین نامه تاسیس دفترکار تغذیه

 آیین نامه تاسیس مرکز جامع دیالیز / دانلود فایل

آیین نامه تاسیس سلامتکده طب سنتی ایرانی / دانلود فایل

دستورالعمل مسئول فنی درمانگاه های تخصصی و مراکز جامع توانبخشی / دانلود فایل

شرایط کلی مورد نیاز جهت تایید فضای فیزیکی مراکز درمانی / دانلود فایل

دستورالعمل زمین و نقشه مراکز درمانی و بیمارستان ها / دانلود فایل

راهنمای متقاضیان بهره برداری موسسات / دانلود فایل

راهنما تمدید پروانه های تاسیس و مسئول فنی / دانلود فایل

راهنمای متقاضیان اخذ موافقت اصولی / دانلود فایل

 

 


آیین نامه ها

محتوای مرتبط